Ukrywamy aplety panelu sterowania w systemie Windows

Panel sterowania zadebiutował w 1995 roku jako specjalny folder w którym umieszczono skróty do ustawień systemu Windows. Pomimo, że Microsoft zamierza pogrzebać ten aplet wraz z rozwojem „dziesiątki” to nadal w P.S. znajduje się wiele ustawień newralgicznych do działania naszego systemu.

Jeżeli z naszego komputera korzystają jeszcze inne osoby, warto rozważyć ukrycie apletów w panelu sterowania tak by przez swoją nieświadomość (bądź czystą złośliwość co też się niestety zdarza) nie poprzestawiały nam ustawień systemu tak, że dnia nam zabraknie aby później to wszystko odkręcić…

Oczywiście to tylko czarny scenariusz, poniższy trick ma również bardziej praktyczne zastosowanie np. gdy chcemy aby w panelu sterowania znajdowały się jedynie te elementy z których korzystamy.

Aby ukryć wybrane aplety panelu sterowania musimy skorzystać z edytora rejestru. Zatem aby nie zwlekać otwieramy go i nawigujemy pod klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Jeżeli w/w klucz nie istnieje, musicie go otworzyć. W kluczu Explorer tworzymy nową wartość 32 bitową DWORD o nazwie RestrictCpl nadając jej wartość 1


Spowoduje to, że po restarcie systemu wszystkie aplety panelu sterowania (w widoku ikon) zostaną ukryte:

Ale nie o to przecież chodziło na początku tego artykułu prawda ?
No dobrze, odwróćmy kota ogonem i nakłońmy system aby pokazał elementy które są nam potrzebne. Aby to zrobić musimy nawigować pod klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictCpl

Tak samo jak w poprzednim przypadku, jeżeli ten klucz nie istnieje w naszym systemie należy go stworzyć. Wewnątrz tego klucza musimy utworzyć nową wartość ciągu nadając jej cyfrę n ( gdzie pod n podstawiacie 1,2…itd) oraz nazwę apletu który chcemy aby pojawił się w panelu sterowania:

Aby ułatwić wam zadanie tutaj macie screena z wszystkimi apletami panelu które możecie edytować.

Gdy to zrobicie pora na kolejny restart systemu. Gdy przejdziecie do P.S. zobaczycie, że rezultat waszej edycji:

Jak widzicie ukrycie apletów panelu sterowania jest banalnie łatwe i ten trick z całą pewnością może być bardzo przydatny.

Na zakończenie tego poradnika dodam, że aby to wszystko „odkręcić” i przywrócić stan sprzed naszej edycji wystarczy wartości DWORD RestrictCpl nadać wartość 0 po czym uruchomić komputer ponownie.

Dodaj komentarz