Lista trofeów

Trofea i osiągnięcia: Horizon: Forbidden West

platinium1gold1silver7bronze50
 kbfnbZdobyto wszystkie trofea / All Trophies Obtained

Zdobyto wszystkie trofea w Horizon Forbidden West.
Obtained all Horizon Forbidden West trophies.

qyvgtOsiągnięto poziom 20. / Reached Level 20

Osiągnięto 20. poziom gracza.
Reached player level 20.

pnealOsiągnięto poziom 30. / Reached Level 30

Osiągnięto 30. poziom gracza.
Reached player level 30.

mmwlwOsiągnięto poziom 50. / Reached Level 50

Osiągnięto 50. poziom gracza.
Reached player level 50.

eukkvDotarto do Beznadziei / Reached the Daunt

Dotarto do Beznadziei w poszukiwaniu drogi na Zakazany Zachód.
Arrived at the Daunt seeking passage into the Forbidden West.

yetyoZabezpieczono ambasadę / Secured Passage to the Embassy

Oczyszczono drogę do ambasady i otwarto ponownie Beznadzieję.
Cleared the way to the Embassy and reopened the Daunt.

thnmmUczestniczono w ambasadzie / Attended the Embassy

Przetrwano zasadzkę podczas ambasady i uzyskano prawo wstępu na Zakazany Zachód.
Survived the ambush at the Embassy and gained passage into the Forbidden West.

ffgojZałożono bazę / Established the Base

Zabezpieczono bazę wypadową i uruchomiono ponownie GAJĘ.
Secured a base of operations and rebooted GAIA.

nleqpZdobyto ETERA / Recovered AETHER

Obroniono Kulrut i zdobyto ETERA.
Defended the Kulrut and recovered AETHER.

gegepZdobyto POSEJDONA / Recovered POSEIDON

Osuszono Las Vegas i zdobyto POSEJDONA.
Drained Las Vegas and recovered POSEIDON.

rwbqnZdobyto DEMETER / Recovered DEMETER

Spotkano Quen i zdobyto DEMETER.
Encountered the Quen and recovered DEMETER.

ebopuOdnaleziono Betę / Recovered Beta

Podążono za wezwaniem pomocy od Bety i sprowadzono ją do bazy.
Followed Beta's distress signal and brought her back to base.

zejbtPoznano los Faro / Discovered Faro’s Fate

Przetrwano Teby i zaprzyjaźniono się z Quen.
Survived Thebes and befriended the Quen.

rscmpLot na Skrzydłach Dziesiątki / Flew on the Wings of the Ten

Rzucono się z lotu do walki i pokonano Regallę.
Flew into battle and vanquished Regalla.

rhmmyOdkryto Nemezis / Discovered Nemesis

Wyeliminowano zagrożenie ze strony Zenitów i odkryto Nemezis.
Put an end to the Zenith threat and discovered Nemesis.

Wybrano dowódcę klanu pustyni / Chose a Desert Commander

Udzielono pomocy Drakce i Yarze, po czym wybrano lepszego kandydata.
Aided both Drakka and Yarra and chose the better candidate.

mrfizUratowano Beznadzieję / Saved the Daunt

Rozwiązano wszystkie problemy trapiące Beznadzieję.
Resolved all of the problems troubling the Daunt.

agzbuUdzielono pomocy Kotallo / Aided Kotallo

Wsparto Kotallo w budowie i testowaniu mechanicznego ramienia.
Helped Kotallo build and test a mechanized arm.

Uzdrowiono boginie ziemi / Healed the Land-gods

Udzielono Zo pomocy w restartowaniu bogiń ziemi, by ocalić Pieśń Ziemi.
Helped Zo reboot the land-gods to save Plainsong.

nejqkOdzyskano dane dla Alvy / Recovered Alva’s Data

Udzielono Alvie pomocy w odzyskaniu danych potrzebnych Quen.
Helped Alva retrieve data to help the Quen.

Zdominowano pierwszego żyrafa / First Tallneck Overridden

Dotarto na szczyt żyrafa i wydobyto z niego informacje.
Reached the top of a Tallneck and accessed its information.

ylkzdZdominowano wszystkie żyrafy / All Tallnecks Overridden

Zdobyto szczyt każdego żyrafa i wydobyto z nich informacje.
Reached the top of every Tallneck and accessed their information.

alabaUkończono pierwszy obóz buntowników / First Rebel Camp Completed

Ukończono kluczowe cele w pierwszym obozie buntowników.
Completed key objectives in 1 Rebel Camp.

rsqunPokonano Aserę / Defeated Asera

Zbadano wszystkie obozy buntowników i udzielono Erendowi pomocy w pokonaniu Asery.
Investigated all Rebel Camps and helped Erend defeat Asera.

czifwZdominowano pierwszy rdzeń / First Core Overridden

Dotarto do rdzenia Kotła i wydobyto z niego informacje.
Reached the Core of a Cauldron and accessed its information.

ifrhwZdominowano wszystkie rdzenie / All Cores Overridden

Dotarto do rdzeni wszystkich Kotłów i wydobyto z nich informacje.
Reached the Core of every Cauldron and accessed their information.

Zdobyto trzy belki na terenach łowieckich / Obtained 3 Stripes at a Hunting Ground

Zdobyto przynajmniej ćwierćbelkę we wszystkich trzech próbach na jednym terenie łowieckim.
Earned at least a Quarter Stripe mark in all three trials at one Hunting Ground.

guljjZdobyto trzy belki na wszystkich terenach łowieckich / Obtained 3 Stripes at All Hunting Grounds

Zdobyto przynajmniej ćwierćbelkę we wszystkich trzech próbach na wszystkich terenach łowieckich.
Earned at least a Quarter Stripe mark in all three trials at all Hunting Grounds.

Zabito wszystkie maszyny zaopatrzeniowe / All Acquisition Machines Killed

Zabito przynajmniej po jednej maszynie zaopatrzeniowej każdego typu.
Killed at least one of every type of Acquisition machine.

jicwaZabito wszystkie maszyny zwiadowcze / All Recon Machines Killed

Zabito przynajmniej po jednej maszynie zwiadowczej każdego typu.
Killed at least one of every type of Reconnaissance machine.

wpvnsZabito wszystkie maszyny bojowe / All Combat Machines Killed

Zabito przynajmniej po jednej maszynie bojowej każdego typu.
Killed at least one of every type of Combat machine.

wntdtZabito wszystkie maszyny transportowe / All Transport Machines Killed

Zabito przynajmniej po jednej maszynie transportowej każdego typu.
Killed at least one of every type of Transport machine.

laytgUjeżdżono wszystkie zwykłe wierzchowce / Rode All Regular Mounts

Ujeżdżono śmigacza, kolcogrzbieta i chyżoszpona.
Rode a Charger, Bristleback, and Clawstrider.

sbylaZeskanowano wszystkie typy maszyn / All Machine Types Scanned

Napotkano i zeskanowano fokusem każdy typ maszyny.
Encountered and Focus scanned every type of machine.

rdopkUkończono długie szybowanie / Completed a Long Glide

Szybowano nieprzerwanie przez 60 sekund.
Glided uninterrupted for 60 seconds.

ziwgoUkończono dwa zadania z latającym wierzchowcem / Completed 2 Flying Mount Quests

Ukończono dwa zadania wymagające latającego wierzchowca.
Completed 2 quests that required a flying mount.

Wygrano dwa wyścigi / Won 2 Gauntlet Runs

Zdobyto pierwsze miejsce w dwóch różnych wyścigach.
Won first place in two different Gauntlet Runs.

ccayzUkończono zestaw kontraktów na złom / Completed a Set of Salvage Contracts

Ukończono wszystkie kontrakty jednego z handlarzy złomem.
Completed all contracts at a Salvage Contractor.

Oczyszczono 4 posterunki buntowników / Completed 4 Rebel Outposts

Pokonano dowódcę posterunku i odzyskano plakietki z czterech posterunków buntowników.
Defeated the outpost leader and recovered the tags from 4 Rebel Outposts.

fnhtrUkończono trzy ruiny z reliktem / Completed 3 Relic Ruins

Znaleziono i ukończono trzy ruiny z reliktem.
Discovered and completed 3 Relic Ruins.

cjtknUkończono zestaw wyzwań areny / Completed Arena Challenge Set

Ukończono jeden zestaw wyzwań areny.
Completed 1 Arena challenge set.

tyyizPokonano przeciwników w napadzie maszyn / Defeated Machine Strike Challengers

Pokonano dwóch różnych przeciwników w napadzie maszyn.
Won a match against 2 different Machine Strike challengers.

sakrvZdobyto wszystkie klasy broni / Obtained All Weapon Classes

Zdobyto po jednej broni każdej klasy.
Obtained 1 weapon from every weapon class.

Wywołano każdy stan żywiołu / Used all Elemental States

Co najmniej raz nałożono na wrogów stan każdego żywiołu.
Inflicted every elemental state on an enemy at least once.

tquroWykonano 3 kombinacje w walce wręcz / Performed 3 Melee Combos

Wykonano trzy różne odblokowywane kombinacje w walce wręcz.
Successfully performed 3 different unlockable melee combos.

Zabito z ukrycia 10 maszyn / Stealth Killed 10 Machines

10 maszyn zostało zabitych z ukrycia.
Performed a stealth kill on 10 machines.

odisqOderwano 100 elementów / Tore off 100 Components

Odłączono 100 elementów maszyn.
Detached 100 components from machines.

oqihaPodniesiono pięć ciężkich broni / Picked up 5 Heavy Weapons

Podniesiono pięć różnych ciężkich broni.
Picked up 5 different heavy weapons.

Zdominowano 10 typów maszyn / 10 Types of Machine Overridden

Odblokowano i zdominowano 10 różnych typów maszyn.
Unlocked and used the overrides for 10 different types of machine.

Pokonano Wytrwałą / Defeated the Enduring

Pokonano mistrzynię Tenakthów znaną jako Wytrwała.
Defeated the Tenakth melee master known as the Enduring.

hmacuW pełni ulepszono przypływ odwagi / Fully Upgraded a Valor Surge

Maksymalnie ulepszono przypływ odwagi.
Upgraded a Valor Surge to its maximum level.

fptuaUlepszono trzy sztuki broni / Upgraded 3 Weapons

W pełni ulepszono trzy sztuki broni.
Fully upgraded 3 weapons.

mbkhcUlepszono trzy ubiory / Upgraded 3 Outfits

W pełni ulepszono trzy różne ubiory.
Fully upgraded 3 different outfits.

hlfdvUlepszono każdy typ torby / Upgraded Every Pouch Type

Przynajmniej raz ulepszono torbę na żywność, na wywary, na surowce, na pułapki i na amunicję.
Upgraded the Food Pouch, Potion Pouch, Resource Pouch, Trap Pouch, and any ammo pouch at least once.

lzaayWzmocniono broń zwojami / Enhanced Weapon with Coils

Ulepszono broń dowolnego poziomu dwoma zwojami.
Equipped a weapon of any tier with 2 coils.

ckvlnOdblokowano 3 techniki broni / Unlocked 3 Weapon Techniques

Odblokowano techniki broni trzech różnych klas.
Unlocked a Weapon Technique for 3 different weapon classes.

befnjPoznano drzewko umiejętności / Skill Tree Learned

Poznano wszystkie dostępne umiejętności z jednego drzewka.
Learned all available skills on one tree.

Zdobyto pięć znajdziek różnego rodzaju / Recovered 5 Different Collectables

Ukończono po jednym zadaniu z dronem badawczym, czarną skrzynką, ruiną z reliktem, Vista Point i wieżą sygnałową.
Completed 1 Survey Drone, 1 Black Box, 1 Relic Ruin, 1 Vista Point, and 1 Signal Tower.

jecugUżyto nowego barwnika / Used Dye Flowers

Użyto kwiatów do odblokowania nowego barwnika i zastosowano go.
Used dye flowers to unlock and apply a new dye.

Czy ten wpis okazał się dla Ciebie przydatny ?

Możesz go ocenić:

Średnia ocena: 0 / 5. Głosów: 0

Jeszcze nikt nie zagłosował ! Chcesz być pierwszy ?

Może cię zainteresować:

Trofea i osiągnięcia: Spacebase Startopia

Kabson

Trofea i osiągniecia: Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Hotline Miami

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Ghostrunner

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Metro Simulator

Kabson

Zostaw komentarz


Obserwuj nasz blog !
Podaj swój adres email, by być informowanym na bieżąco o nowych artykułach pojawiających się na naszej witrynie.