Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn

platinium Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn1gold Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn2silver Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn6bronze Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn49
  2 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie trofea zdobyte / All trophies obtained
 Zdobyto wszystkie trofea Horizon Zero Dawn.
Obtained all Horizon Zero Dawn trophies.
 
3 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito z ukrycia 10 maszyn / Stealth killed 10 machines
 Wykonano zabicie z ukrycia 10. maszyn.
Performed a stealth kill on 10 machines.
 
4 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn3 ciosy z góry / 3 Strikes From Above
 Zabito 3 wrogów z użyciem umiejętności ciosu z góry.
Killed 3 enemies using the Strike from Above skill.
 
5 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOderwano 10 elementów / Tore off 10 components
 Odłączono 10 elementów od maszyn w trakcie walki.
Detached 10 components from machines during combat.
 
6 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn10 maszyn zabitych przez podatność / 10 Vulnerable machine kills
 Zabito 10 maszyn podatnych na ogień, gdy płonęły, lub podatnych na zimno, gdy były zamrożone.
Killed 10 machines weak to Fire while burning, or weak to Freeze while frozen.
 
7 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOderwano 5 sztuk ciężkiej broni / Tore off 5 heavy weapons
 Odłączono od maszyn 5 sztuk ciężkiej broni podczas walki.
Detached 5 heavy weapons from machines during combat.
 
8 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano 7 typów maszyn / 7 types of machine overridden
 Odblokowano i wykorzystano dominację 7 różnych typów maszyn.
Unlocked and used the overrides for 7 different types of machine.
 
9 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn30 wrogich ludzi trafionych w głowę / Headshot 30 human enemies
 Zabito 30. wrogich ludzi trafieniami w głowę.
Killed 30 human enemies by landing headshots on them.
 
10 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPrzewrócono 23 manekiny żuwaczy / Downed 23 Grazer dummies
 Znaleziono i przewrócono wszystkie manekiny żuwaczy w regionie Nora.
Found and knocked over all of the Grazer training dummies in the Nora region.
 
11 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPierwsza modyfikacja / First Modification
 Użyto zwoju lub splotu na broni lub stroju z możliwością modyfikacji.
Used a Weapon Coil or Outfit Weave on a modifiable weapon or outfit.
 
12 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny zaopatrzeniowe / All Acquisition machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny zaopatrzeniowej.
Killed at least one of every type of Acquisition machine.
 
13 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny zwiadowcze / All Recon machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny zwiadowczej.
Killed at least one of every type of Reconnaissance machine.
 
14 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny bojowe / All Combat machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny bojowej.
Killed at least one of every type of Combat machine.
 
15 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny transportowe / All Transport machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny transportowej.
Killed at least one of every type of Transport machine.
 
16 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 10 / Reached level 10
 Osiągnięto 10. poziom gracza.
Reached player level 10.
 
17 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 25 / Reached level 25
 Osiągnięto 25. poziom gracza.
Reached player level 25.
 
18 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 40 / Reached level 40
 Osiągnięto 40. poziom gracza.
Reached player level 40.
 
19 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 50 / Reached level 50
 Osiągnięto 50. poziom gracza.
Reached player level 50.
 
20 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie umiejętności opanowane / All Skills learned
 Opanowano wszystkie dostępne umiejętności.
Learned all available skills.
 
21 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano pierwszego żyrafa / First Tallneck Overridden
 Wspięto się na żyrafa i uzyskano dostęp do jego informacji.
Scaled a Tallneck and accessed its information.
 
22 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono pierwszy obóz bandytów / First Bandit Camp cleared
 Wyzwolono osadę opanowaną przez klan bandytów.
Took back a settlement from a bandit clan.
 
23 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano pierwszy rdzeń / First Core Overridden
 Dotarto do rdzenia Kotła i uzyskano z niego informacje.
Reached the Core of a Cauldron and accessed its information.
 
24 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie półsłońca na jednym z terenów / All Suns at one Ground
 Zdobyto co najmniej znak półsłońca we wszystkich trzech próbach na jednym z terenów łowieckich.
Earned at least a Half Sun mark in all three trials at one Hunting Ground.
 
25 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnŻarsłońca na jednym z terenów / Blazing Suns at one Ground
 Zdobyto znak żarsłońca we wszystkich trzech próbach na jednym z terenów łowieckich.
Earned a Blazing Sun mark in all three trials at one Hunting Ground.
 
26 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono pierwszą skażoną strefę / First Corrupted Zone cleared
 Zabito wszystkie skażone maszyny w danej skażonej strefie.
Killed all the corrupted machines in a Corrupted Zone.
 
27 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano wszystkie żyrafy / All Tallnecks Overridden
 Wspięto się na wszystkie żyrafy i uzyskano dostęp do ich informacji.
Scaled all of the Tallnecks and accessed their information.
 
28 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono wszystkie obozy bandytów / Cleared all the Bandit Camps
 Wyzwolono wszystkie osady opanowane przez klany bandytów.
Took back all settlements from the bandit clans.
 
29 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano wszystkie rdzenie / All Cores Overridden
 Dotarto do rdzeni wszystkich Kotłów i uzyskano z nich informacje.
Reached the Core of every Cauldron and accessed the information within.
 
30 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie półsłońca na wszystkich terenach / All Suns at all Grounds
 Zdobyto co najmniej znak półsłońca we wszystkich próbach na wszystkich terenach łowieckich.
Earned at least a Half Sun mark in all trials at all of the Hunting Grounds.
 
31 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie żarsłońca na wszystkich terenach / Blazing Suns at all Grounds
 Zdobyto znak żarsłońca we wszystkich próbach na wszystkich terenach łowieckich.
Earned a Blazing Sun mark in all trials at all of the Hunting Grounds.
 
32 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono wszystkie skażone strefy / All Corrupted Zones cleared
 Zabito wszystkie skażone maszyny we wszystkich skażonych strefach.
Killed all the corrupted machines in every Corrupted Zone.
 
33 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie maszyny skatalogowane / All machines catalogued
 Napotkano i przeskanowano fokusem wszystkie typy maszyn.
Encountered and Focus scanned every type of machine.
 
34 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPierwsza Widokówka / First Vantage found
 Znaleziono zapis z punktu Widokówki i uzyskano do niego dostęp.
Found and accessed a Vantage datapoint.
 
35 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwszy metalowy kwiat / First Metal Flower found
 Odkryto dziwny metalowy kwiat.
Discovered a strange metal flower.
 
36 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwszą banucką figurkę / First Banuk Figure found
 Znaleziono drewnianą figurkę pozostawioną przez banuckiego podróżnika.
Found a wooden effigy left by a Banuk traveler.
 
37 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwsze starożytne naczynie / First Ancient Vessel found
 Znaleziono starożytne naczynie używane kiedyś przez Przedwiecznych.
Found an ancient vessel once used by the Old Ones.
 
38 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie punkty Widokówki / All Vantages found
 Znaleziono wszystkie zapisy z punktów Widokówki i uzyskano do nich dostęp.
Found and accessed all of the Vantage datapoints.
 
39 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie metalowe kwiaty znalezione / All Metal Flowers found
 Znaleziono wszystkie metalowe kwiaty.
Found all of the Metal Flowers.
 
40 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie banuckie figurki znalezione / All Banuk Figures found
 Znaleziono wszystkie figurki Arnaka.
Found all of Arnak’s figures.
 
41 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie starożytne naczynia znalezione / All Ancient Vessels found
 Znaleziono wszystkie starożytne naczynia.
Found all the Ancient Vessels.
 
42 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdobyto ubiór ze splotem osłony / Got the Shield-Weaver outfit
 Odzyskano i wykorzystano starożytną technologię.
Recovered an ancient technology and put it to use.
 
43 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnNauki Rosta wysłuchane / Followed Rost’s teachings
 Nauczono się polować i walczyć u boku Rosta.
Learned to hunt and fight alongside Rost.
 
44 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPokonano piłozęba / Defeated the Sawtooth
 Pokonano piłozęba, który zagrażał Nora.
Defeated the Sawtooth that threatened the Nora.
 
45 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnTriumf podczas Próby / Triumphed in the Proving
 Pokonano przeciwności i zajęto pierwsze miejsce podczas Próby.
Overcame adversity and placed first in the Proving.
 
46 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSkażenie zwalczone / Fought back the corruption
 Zniszczono skażenie w dolinie Nora.
Destroyed the corruption inside the Nora valley.
 
47 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnStarożytne dzieje poznane / Learned of the ancient past
 Poznano starożytne dzieje w Ustroniu Stwórcy.
Learned of the ancient past at Maker’s End.
 
48 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSieć Zaćmienia wyłączona / Crashed the Eclipse network
 Przeniknięto do obozu wojennego Zaćmienia i wyłączono jego sieć.
Infiltrated the Eclipse battle camp and crashed their network.
 
49 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPrawda odkryta / Discovered the truth
 Odkryto prawdę o Nowym Świcie.
Discovered the truth of Zero Dawn.
 
50 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOblężenie Wszechmatki przełamane / Broke the siege of All-Mother
 Pokonano najeźdźców i przedostano się do wnętrza świętej góry.
Defeated the invaders and went inside the sacred mountain.
 
51 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPotężna broń zdobyta / Recovered a powerful weapon
 Zbadano górę, która upadła, i zdobyto potężną broń.
Explored the Mountain That Fell and recovered a powerful weapon.
 
52 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszyscy sprzymierzeńcy przybyli / All allies joined
 Dzięki staraniom Aloy wszyscy możliwi sprzymierzeńcy przyłączyli się do obrony.
Given Aloy’s actions, all possible optional allies joined the defense.
 
53 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnKres starożytnych maszyn bojowych / Ended the war machine threat
 Położono kres zagrożeniu ze strony starożytnych maszyn bojowych.
Ended the threat of the ancient war machines.
 
54 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZwycięstwo wspólnie z dowódczynią / Victorious with the War-Chief
 Znaleziono dowódczynię Nora i pokonano zabójców w Pierścieniu Metalu.
Found the Nora War-Chief and defeated the killers in the Ring of Metal.
 
55 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUratowano Południk przed wrogiem / Saved Meridian from its foe
 Udzielono Erendowi pomocy w badaniu losów Ersy i udaremniono spisek przeciwko Południkowi.
Helped Erend investigate Ersa’s fate, and foiled a plot against Meridian.
 
56 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUdzielono pomocy zbiegom / Aided the defectors
 Udzielono pomocy Uthidowi i królowi-dziecku Itamenowi w ucieczce przed Carja Cienia.
Aided the escapes of Uthid and the child king Itamen from the Shadow Carja.
 
57 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUpolowano Czarnogona z Talaną / Hunted Redmaw with Talanah
 Awansowano w szeregach Loży Łowców i udzielono Talanie pomocy w pokonaniu Czarnogona.
Rose through the ranks of the Hunters Lodge and helped Talanah defeat Redmaw.
 
58 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnNowa gra+ ukończona / New Game+ Completed
 Ukończono „Nową grę+” na dowolnym poziomie trudności.
Completed a New Game+ playthrough on any difficulty.
 
59 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSuper trudna gra / Ultra Hard Completed
 Ukończono „Nową grę+” na super wysokim poziomie trudności.
Completed a New Game+ playthrough on Ultra Hard difficulty.

Jak bardzo te informacje były dla Ciebie przydatne ?

Kliknij w ikonkę aby ocenić ten wpis:

Średnia ocen 0 / 5. Liczba głosów: 0

Nikt jeszcze nie ocenił 🙁

avatar

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  Subksrybuj  
Powiadom o