Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn

platinium Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn1gold Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn2silver Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn6bronze Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn49
  2 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie trofea zdobyte / All trophies obtained
 Zdobyto wszystkie trofea Horizon Zero Dawn.
Opis angielski

Obtained all Horizon Zero Dawn trophies.
 

[collapse]
3 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito z ukrycia 10 maszyn / Stealth killed 10 machines
 Wykonano zabicie z ukrycia 10. maszyn.
Opis angielski

Performed a stealth kill on 10 machines.
 

[collapse]
4 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn3 ciosy z góry / 3 Strikes From Above
 Zabito 3 wrogów z użyciem umiejętności ciosu z góry.
Opis angielski

Killed 3 enemies using the Strike from Above skill.
 

[collapse]
5 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOderwano 10 elementów / Tore off 10 components
 Odłączono 10 elementów od maszyn w trakcie walki.
Opis angielski

Detached 10 components from machines during combat.
 

[collapse]
6 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn10 maszyn zabitych przez podatność / 10 Vulnerable machine kills
 Zabito 10 maszyn podatnych na ogień, gdy płonęły, lub podatnych na zimno, gdy były zamrożone.
Opis angielski

Killed 10 machines weak to Fire while burning, or weak to Freeze while frozen.
 

[collapse]
7 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOderwano 5 sztuk ciężkiej broni / Tore off 5 heavy weapons
 Odłączono od maszyn 5 sztuk ciężkiej broni podczas walki.
Opis angielski

Detached 5 heavy weapons from machines during combat.
 

[collapse]
8 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano 7 typów maszyn / 7 types of machine overridden
 Odblokowano i wykorzystano dominację 7 różnych typów maszyn.
Opis angielski

Unlocked and used the overrides for 7 different types of machine.
 

[collapse]
9 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero Dawn30 wrogich ludzi trafionych w głowę / Headshot 30 human enemies
 Zabito 30. wrogich ludzi trafieniami w głowę.
Opis angielski

Killed 30 human enemies by landing headshots on them.
 

[collapse]
10 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPrzewrócono 23 manekiny żuwaczy / Downed 23 Grazer dummies
 Znaleziono i przewrócono wszystkie manekiny żuwaczy w regionie Nora.
Opis angielski

Found and knocked over all of the Grazer training dummies in the Nora region.
 

[collapse]
11 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPierwsza modyfikacja / First Modification
 Użyto zwoju lub splotu na broni lub stroju z możliwością modyfikacji.
Opis angielski

Used a Weapon Coil or Outfit Weave on a modifiable weapon or outfit.
 

[collapse]
12 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny zaopatrzeniowe / All Acquisition machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny zaopatrzeniowej.
Opis angielski

Killed at least one of every type of Acquisition machine.
 

[collapse]
13 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny zwiadowcze / All Recon machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny zwiadowczej.
Opis angielski

Killed at least one of every type of Reconnaissance machine.
 

[collapse]
14 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny bojowe / All Combat machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny bojowej.
Opis angielski

Killed at least one of every type of Combat machine.
 

[collapse]
15 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZabito wszystkie maszyny transportowe / All Transport machines killed
 Zabito co najmniej jeden egzemplarz każdego typu maszyny transportowej.
Opis angielski

Killed at least one of every type of Transport machine.
 

[collapse]
16 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 10 / Reached level 10
 Osiągnięto 10. poziom gracza.
Opis angielski

Reached player level 10.
 

[collapse]
17 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 25 / Reached level 25
 Osiągnięto 25. poziom gracza.
Opis angielski

Reached player level 25.
 

[collapse]
18 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 40 / Reached level 40
 Osiągnięto 40. poziom gracza.
Opis angielski

Reached player level 40.
 

[collapse]
19 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOsiągnięto poziom 50 / Reached level 50
 Osiągnięto 50. poziom gracza.
Opis angielski

Reached player level 50.
 

[collapse]
20 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie umiejętności opanowane / All Skills learned
 Opanowano wszystkie dostępne umiejętności.
Opis angielski

Learned all available skills.
 

[collapse]
21 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano pierwszego żyrafa / First Tallneck Overridden
 Wspięto się na żyrafa i uzyskano dostęp do jego informacji.
Opis angielski

Scaled a Tallneck and accessed its information.
 

[collapse]
22 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono pierwszy obóz bandytów / First Bandit Camp cleared
 Wyzwolono osadę opanowaną przez klan bandytów.
Opis angielski

Took back a settlement from a bandit clan.
 

[collapse]
23 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano pierwszy rdzeń / First Core Overridden
 Dotarto do rdzenia Kotła i uzyskano z niego informacje.
Opis angielski

Reached the Core of a Cauldron and accessed its information.
 

[collapse]
24 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie półsłońca na jednym z terenów / All Suns at one Ground
 Zdobyto co najmniej znak półsłońca we wszystkich trzech próbach na jednym z terenów łowieckich.
Opis angielski

Earned at least a Half Sun mark in all three trials at one Hunting Ground.
 

[collapse]
25 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnŻarsłońca na jednym z terenów / Blazing Suns at one Ground
 Zdobyto znak żarsłońca we wszystkich trzech próbach na jednym z terenów łowieckich.
Opis angielski

Earned a Blazing Sun mark in all three trials at one Hunting Ground.
 

[collapse]
26 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono pierwszą skażoną strefę / First Corrupted Zone cleared
 Zabito wszystkie skażone maszyny w danej skażonej strefie.
Opis angielski

Killed all the corrupted machines in a Corrupted Zone.
 

[collapse]
27 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano wszystkie żyrafy / All Tallnecks Overridden
 Wspięto się na wszystkie żyrafy i uzyskano dostęp do ich informacji.
Opis angielski

Scaled all of the Tallnecks and accessed their information.
 

[collapse]
28 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono wszystkie obozy bandytów / Cleared all the Bandit Camps
 Wyzwolono wszystkie osady opanowane przez klany bandytów.
Opis angielski

Took back all settlements from the bandit clans.
 

[collapse]
29 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdominowano wszystkie rdzenie / All Cores Overridden
 Dotarto do rdzeni wszystkich Kotłów i uzyskano z nich informacje.
Opis angielski

Reached the Core of every Cauldron and accessed the information within.
 

[collapse]
30 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie półsłońca na wszystkich terenach / All Suns at all Grounds
 Zdobyto co najmniej znak półsłońca we wszystkich próbach na wszystkich terenach łowieckich.
Opis angielski

Earned at least a Half Sun mark in all trials at all of the Hunting Grounds.
 

[collapse]
31 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie żarsłońca na wszystkich terenach / Blazing Suns at all Grounds
 Zdobyto znak żarsłońca we wszystkich próbach na wszystkich terenach łowieckich.
Opis angielski

Earned a Blazing Sun mark in all trials at all of the Hunting Grounds.
 

[collapse]
32 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOczyszczono wszystkie skażone strefy / All Corrupted Zones cleared
 Zabito wszystkie skażone maszyny we wszystkich skażonych strefach.
Opis angielski

Killed all the corrupted machines in every Corrupted Zone.
 

[collapse]
33 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie maszyny skatalogowane / All machines catalogued
 Napotkano i przeskanowano fokusem wszystkie typy maszyn.
Opis angielski

Encountered and Focus scanned every type of machine.
 

[collapse]
34 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPierwsza Widokówka / First Vantage found
 Znaleziono zapis z punktu Widokówki i uzyskano do niego dostęp.
Opis angielski

Found and accessed a Vantage datapoint.
 

[collapse]
35 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwszy metalowy kwiat / First Metal Flower found
 Odkryto dziwny metalowy kwiat.
Opis angielski

Discovered a strange metal flower.
 

[collapse]
36 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwszą banucką figurkę / First Banuk Figure found
 Znaleziono drewnianą figurkę pozostawioną przez banuckiego podróżnika.
Opis angielski

Found a wooden effigy left by a Banuk traveler.
 

[collapse]
37 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZnaleziono pierwsze starożytne naczynie / First Ancient Vessel found
 Znaleziono starożytne naczynie używane kiedyś przez Przedwiecznych.
Opis angielski

Found an ancient vessel once used by the Old Ones.
 

[collapse]
38 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie punkty Widokówki / All Vantages found
 Znaleziono wszystkie zapisy z punktów Widokówki i uzyskano do nich dostęp.
Opis angielski

Found and accessed all of the Vantage datapoints.
 

[collapse]
39 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie metalowe kwiaty znalezione / All Metal Flowers found
 Znaleziono wszystkie metalowe kwiaty.
Opis angielski

Found all of the Metal Flowers.
 

[collapse]
40 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie banuckie figurki znalezione / All Banuk Figures found
 Znaleziono wszystkie figurki Arnaka.
Opis angielski

Found all of Arnak’s figures.
 

[collapse]
41 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszystkie starożytne naczynia znalezione / All Ancient Vessels found
 Znaleziono wszystkie starożytne naczynia.
Opis angielski

Found all the Ancient Vessels.
 

[collapse]
42 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZdobyto ubiór ze splotem osłony / Got the Shield-Weaver outfit
 Odzyskano i wykorzystano starożytną technologię.
Opis angielski

Recovered an ancient technology and put it to use.
 

[collapse]
43 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnNauki Rosta wysłuchane / Followed Rost’s teachings
 Nauczono się polować i walczyć u boku Rosta.
Opis angielski

Learned to hunt and fight alongside Rost.
 

[collapse]
44 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPokonano piłozęba / Defeated the Sawtooth
 Pokonano piłozęba, który zagrażał Nora.
Opis angielski

Defeated the Sawtooth that threatened the Nora.
 

[collapse]
45 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnTriumf podczas Próby / Triumphed in the Proving
 Pokonano przeciwności i zajęto pierwsze miejsce podczas Próby.
Opis angielski

Overcame adversity and placed first in the Proving.
 

[collapse]
46 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSkażenie zwalczone / Fought back the corruption
 Zniszczono skażenie w dolinie Nora.
Opis angielski

Destroyed the corruption inside the Nora valley.
 

[collapse]
47 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnStarożytne dzieje poznane / Learned of the ancient past
 Poznano starożytne dzieje w Ustroniu Stwórcy.
Opis angielski

Learned of the ancient past at Maker’s End.
 

[collapse]
48 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSieć Zaćmienia wyłączona / Crashed the Eclipse network
 Przeniknięto do obozu wojennego Zaćmienia i wyłączono jego sieć.
Opis angielski

Infiltrated the Eclipse battle camp and crashed their network.
 

[collapse]
49 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPrawda odkryta / Discovered the truth
 Odkryto prawdę o Nowym Świcie.
Opis angielski

Discovered the truth of Zero Dawn.
 

[collapse]
50 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnOblężenie Wszechmatki przełamane / Broke the siege of All-Mother
 Pokonano najeźdźców i przedostano się do wnętrza świętej góry.
Opis angielski

Defeated the invaders and went inside the sacred mountain.
 

[collapse]
51 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnPotężna broń zdobyta / Recovered a powerful weapon
 Zbadano górę, która upadła, i zdobyto potężną broń.
Opis angielski

Explored the Mountain That Fell and recovered a powerful weapon.
 

[collapse]
52 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnWszyscy sprzymierzeńcy przybyli / All allies joined
 Dzięki staraniom Aloy wszyscy możliwi sprzymierzeńcy przyłączyli się do obrony.
Opis angielski

Given Aloy’s actions, all possible optional allies joined the defense.
 

[collapse]
53 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnKres starożytnych maszyn bojowych / Ended the war machine threat
 Położono kres zagrożeniu ze strony starożytnych maszyn bojowych.
Opis angielski

Ended the threat of the ancient war machines.
 

[collapse]
54 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnZwycięstwo wspólnie z dowódczynią / Victorious with the War-Chief
 Znaleziono dowódczynię Nora i pokonano zabójców w Pierścieniu Metalu.
Opis angielski

Found the Nora War-Chief and defeated the killers in the Ring of Metal.
 

[collapse]
55 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUratowano Południk przed wrogiem / Saved Meridian from its foe
 Udzielono Erendowi pomocy w badaniu losów Ersy i udaremniono spisek przeciwko Południkowi.
Opis angielski

Helped Erend investigate Ersa’s fate, and foiled a plot against Meridian.
 

[collapse]
56 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUdzielono pomocy zbiegom / Aided the defectors
 Udzielono pomocy Uthidowi i królowi-dziecku Itamenowi w ucieczce przed Carja Cienia.
Opis angielski

Aided the escapes of Uthid and the child king Itamen from the Shadow Carja.
 

[collapse]
57 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnUpolowano Czarnogona z Talaną / Hunted Redmaw with Talanah
 Awansowano w szeregach Loży Łowców i udzielono Talanie pomocy w pokonaniu Czarnogona.
Opis angielski

Rose through the ranks of the Hunters Lodge and helped Talanah defeat Redmaw.
 

[collapse]
58 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnNowa gra+ ukończona / New Game+ Completed
 Ukończono „Nową grę+” na dowolnym poziomie trudności.
Opis angielski

Completed a New Game+ playthrough on any difficulty.
 

[collapse]
59 Trofea i osiągnięcia: Horizon Zero DawnSuper trudna gra / Ultra Hard Completed
 Ukończono „Nową grę+” na super wysokim poziomie trudności.
Opis angielski

Completed a New Game+ playthrough on Ultra Hard difficulty.
 

[collapse]
 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.