Lista trofeów

Trofea i osiągnięcia: Just Cause 3

platinium1gold5silver14bronze47
  2Król Medici / King of Medici
 Zdobądź wszystkie inne trofea w Just Cause 3
Earned all Just Cause 3 Trophies
 
3Bez jednego wystrzału / …Without Bullets!
 Zniszcz wszystkie obiekty wojskowe w bazie, nie używając broni, granatów ani ładunków wybuchowych.
Destroy every Chaos Object in a Military Base without using any weapons, grenades, or planted explosives.
 
4Człowiek-rakieta / My Little Rocket Man
 Przymocuj przeciwnika do odpalonej butli z gazem. Adeo, amico!
Tether an enemy to a launched gas cannister. Adeo, amico!
 
5To miał być western / This was Supposed to be a Western
 Zniszcz wszystkie obiekty wojskowe w bazie, nie opuszczając swojego pojazdu.
Destroy all Chaos Objects in a Base without leaving your vehicle.
 
6Nie ma Cię! / You’re Outta Here!
 Przymocuj ładunek wybuchowy do żołnierza wroga. Następnie wysadź go w powietrze.
Plant a Booster Explosive on an enemy soldier.
Then send them flying.
 
7Prawo do przechwałek / Bragging Rights
 Zdobądź w wyzwaniu więcej punktów niż inny gracz.
Beat another player’s score in a Challenge.
 
8Pierwsze trybiki / Getting it in Gear
 Zdobądź przynajmniej 3 trybiki w wyzwaniu.
Earn at least 3 Gears in a Challenge.
 
9Niezła kolekcja trybików / You’ve Got Gear
 Zdobądź 5 trybików w wyzwaniu.
Earn 5 Gears in a Challenge.
 
10Pokaźny stos trybików / A Real Gear-Getter
 Zdobądź przynajmniej 3 trybiki w jednym wyzwaniu każdego typu.
Earn at least 3 Gears in one Challenge of every type.
 
11Kompletny mechanizm / All the Gears
 Zdobądź 5 trybików w każdym wyzwaniu.
Earn 5 Gears in every Challenge.
 
12Ja tu tylko tworzę chaos / (Just) Causin’ Chaos
 Zdobądź 1000 punktów chaosu.
Get 1,000 Chaos
 
13Chaos to moje drugie imię / Chaos Is My Middle Name
 Zdobądź 100000 punktów chaosu.
Get 100,000 Chaos
 
14Milioner chaosu / Chaos Millionaire
 Zdobądź 1000000 punktów chaosu.
Get 1,000,000 Chaos
 
15Ziemia, wiatr i morze / Earth, Wind and Sea
 Odblokuj zrzuty powstańcze dla jednego pojazdu z każdej kategorii – lądowej, powietrznej i wodnej.
Unlock Rebel Drops for at least one land vehicle, at least one air vehicle, and at least one sea vehicle.
 
16Mam je wszystkie! / Caught ‘Em All!
 Zdobądź wszystkie dostępne pojazdy, odstawiając je do garaży Mario.
Collect every vehicle available by bringing them to Mario’s Rebel Garages.
 
17Grobowa cisza / Tomb Raider
 Złóż hołd przy każdym ze starożytnych grobowców.
Pay your respects at every Ancient Tomb.
 
18Pamięć o poległych / Remember the Fallen
 Zapal świeczkę w każdej kapliczce rebeliantów.
Light a candle at every Rebel Shrine.
 
19Pamiętnik szaleńca / Diary of the Madman
 Zbierz wszystkie taśmy Di Ravello.
Gather all of Di Ravello’s tapes.
 
20Stare ale jare / Old School Cool
 Znajdź każdą klasyczną broń i część pojazdu.
Find every vintage weapon and vehicle part.
 
21Wytrawny kaskader / Consummate Daredevil
 Za pomocą pojazdów lądowych wykonaj wszystkie skoki kaskaderskie dostępne na Medici.
Launch a land vehicle off of every Daredevil Jump in Medici.
 
22Wszystkie zakamarki odkryte / No Stone Unturned
 Zbierz wszystkie znajdźki rozsiane po Medici.
Find every collectible strewn across Medici.
 
23Na szczycie świata / Top of the World
 Stań na własnych nogach na najwyższym punkcie Medici.
Stand on foot at the highest point of Medici.
 
24Cokolwiek, co zrobisz… / Anything You Can Do…
 Pobij wynik w wyczynie do którego cię wywołano.
Beat a score you were Called-Out on.
 
25Zajawka na wyczyny / Feat Fetish
 Wykonaj każdy możliwy wyczyn.
Perform every Feat.
 
26Viva la revolucion / Vive Le Revolution
 Wyzwól prowincję.
Liberate a Province.
 
27To was nauczy, dranie z rurociągów / Take That, You Pipeline Jerks
 Wyłącz system FOW w Insula Fonte.
Disable the FOW in Insula Fonte.
 
28Piekarski tuzin / Baker’s Dozen
 Wyzwól 13 miejscowości.
Liberate 13 settlements.
 
29Dracon poskromiony / Taming the Dracon
 Wyzwól całą Insula Dracon.
Completely liberate Insula Dracon.
 
30Nadzieja jest wieczna / Hope Springs Eternal
 Wyzwól całą Insula Fonte.
Completely liberate Insula Fonte.
 
31Serce z kamienia / Heart of Stone
 Wyzwól całą Insula Striate.
Completely liberate Insula Striate.
 
32Odblokowane i załadowane / Unlocked and Fully Loaded
 Odblokuj wszystkie bronie i pojazdy dostępne w menu zrzutów powstańczych.
Unlock every weapon and vehicle available in the Rebel Drop menu.
 
33Witaj w domu / Enjoy Your Homecoming
 Ukończ misję fabularną “Witaj w domu”.
Complete Story Mission: Welcome Home.
 
34Co za katastrofa / What a Disaster
 Ukończ misję fabularną “Okropna reakcja”.
Complete Story Mission: A Terrible Reaction.
 
35Potęga bawaru / The Power of Bavarium
 Ukończ misję fabularną “Długa i niebezpieczna droga”.
Complete Story Mission: A Long and Dangerous Road.
 
36Te kopalnie to dno / These Mines are the Pits
 Ukończ misję fabularną “Wielka ucieczka”.
Complete Story Mission: The Great Escape.
 
37P!#&RZ SIĘ, RAKIETO! / F!#& YOU, MISSILE
 Ukończ misję fabularną “Rakietowy kowboj”.
Complete Story Mission: Missile Cowboy.
 
38Nareszcie w natarciu / Finally on the Offensive
 Ukończ misję fabularną “Zaplątani w błękicie”.
Complete Story Mission: Tangled Up In Blue.
 
39Pomyłki i triumfy / Mistakes and Triumphs
 Ukończ misję fabularną “Niszczyciel światów”.
Complete Story Mission: The Shatterer of Worlds.
 
40Syn Medici / Son of Medici
 Ukończ misję fabularną “Syn Medici”.

Complete Story Mission: Son of Medici.
 
41Zwycięzca znów bierze wszystko / Winner Takes All, Again
 100% w Just Cause 3.
100% Just Cause 3.
 
42Nie do pobicia / Can’t Touch This
 Wywołaj innego gracza do rywalizacji w wyczynach.
Call-Out another player in a Feat.
 
43Wybacz mi, ojcze… / Forgive Me, Father…
 Schroń się w kościele, aby zakończyć zadymę 5 poziomu.
Take sanctuary in a monastery to clear Heat Level 5.
 
44MODer / MOD Initiate
 Odblokuj swój pierwszy MOD, a następnie uruchom go.
Unlock your first Gear MOD, and then activate it.
 
45MODziarz / MOD Specialist
 Odblokuj wszystkie MODy z jednej kategorii.
Unlock every Gear MOD in a single category.
 
46MODniś / MOD Tinkerer
 Uruchom każdy dostępny MOD przynajmniej na minutę.
Have every Gear MOD active for at least 1 minute each.
 
47Zleceniobiorca / First Encounter
 Pomyślnie wykonaj zlecenie.
Complete an Encounter.
 
48Życie na zlecenie / Supply and Demand
 Odblokuj 10 składnic poprzez wykonywanie zleceń dla rodaków w potrzebie.
Unlock 10 Resupply Points by completing Encounters.
 
49Trzy święte kryjówki / Three Holy Hideaways
 Odblokuj 3 księży kończących zadymę, poprzez wykonywanie zleceń dla rodaków w potrzebie.
Unlock 3 Heat-Clearing Priests by completing Encounters.
 
50Jak ryba… w powietrzu! / Like a Fish… in the Air!
 Użyj bawarowego wingsuitu, by wystartować z wody.
Use the Bavarium Wingsuit to take off from water.
 
51Te kocie ruchy! / Look at the Sly Fox
 Wykonując manewr beczki, uniknij 10 nadlatujących rakiet.
Use the Barrel Roll to evade 10 incoming missiles.
 
52Nazywam się Eden / My Name is Eden
 Ukończ finałową misję dodatku “Podniebna Forteca”.
Beat the last mission of the Sky Fortress Expansion and complete the story arc.
 
53Połamania nóg! / Break a Leg!
 Pokonaj “Starego przyjaciela” (Boss na końcu misji “Przejęcie inicjatywy”).
Defeat the “Old Friend” (Boss at the end of “Taking Control”).
 
54Łowca dronów / Stock-Keeping
 Pokonaj po 1 dronie każdego typu.
Defeat 1 of each Drone type.
 
55Koneser / Quite the Connoisseur
 Zdobądź przynajmniej 1 trybik we wszystkich wyzwaniach dodatku “Podniebna Forteca”.
Earn at least 1 Gear in all Challenges of the Sky Fortress Expansion.
 
56Prawdziwy as / A True Master
 Zdobądź 5 trybików we wszystkich wyzwaniach dodatku “Podniebna Forteca”.
Earn 5 Gears in all Challenges of the Sky Fortress Expansion.
 
57W jądrze ciemności / In the Heart of Darkness
 Ukończ finałową misję dodatku “Lądowa Inwazja Mechów” i dokończ jego fabułę.
Beat the last mission of the Mech Land Assault Expansion and complete the story arc.
 
58Certyfikowany operator mecha eDEN / Certified eDEN Mech Operator
 Zdobądź przynajmniej 1 trybik we wszystkich wyzwaniach dodatku “Lądowa Inwazja Mechów”.
Earn at least 1 Gear in all Challenges of the Mech Land Assault Expansion.
 
59Pracownik roku firmy eDEN / eDEN Employee of the Year
 Zdobądź 5 trybików we wszystkich wyzwaniach dodatku “Lądowa Inwazja Mechów”.
Earn 5 Gears in all Challenges of the Mech Land Assault Expansion.
 
60Podróż za jednego mecha / One Mech of a Ride
 Przejmij swojego pierwszego mecha.
Hijack your first Mech.
 
61Wolny niczym ptak / Free Birds
 Wyzwól 3 kolonie karne.
Liberate 3 Detention Camps.
 
62To nie jest kula ognista / This Is Not A Fireball
 Zniszcz 30 pojazdów wroga z wykorzystaniem impulsu mocy mecha.
Destroy 30 enemy vehicles using the Mech’s Force Pulse.
 
63Ostatnia robota / One Last Score
 Ukończ finałową misję dodatku “Skok Na Morski Bawar” i dokończ jego fabułę.
Beat the last mission of the Bavarium Sea Heist expansion and complete the story arc.
 
64Mistrz Loochadora / Loochador Master
 Zniszcz 5 wrogich śmigłowców, używając łodzi rakietowej.
Defeat 5 enemy helicopters with the Rocket Boat.
 
65Latający Medycyńczyk / The Flying Medician
 Zniszcz 10 wrogich pojazdów, będąc w powietrzu w łodzi rakietowej.
Defeat 10 enemy vehicles while in the air with the Rocket Boat.
 
66Powinienem kupić sobie łódź / I Should Buy A Boat
 Zdobądź łódź rakietową, znaną także jako “Loochador”.
Get the Rocket Boat, also known as “The Loochador”.
 
67Błyskawica! / Lightning Bolt!
 Zniszcz 1 wrogi śmigłowiec, używając Iskry eDENu.
Defeat 1 enemy helicopter using the eDEN Spark.
 
68Jest moc / Staying Power
 Pokonaj 10 wrogów jednym strzałem z iskry eDENu.
Defeat 10 enemies with the same eDEN Spark strike.
 
 

Pozostaw coś po sobie - oceń ten post ! Zmotywujesz mnie tym do dalszej pracy.

Kliknij w gwiazdkę, by go ocenić !

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jeszcze nikt nie ocenił tego wpisu.

Może cię zainteresować:

Trofea i osiagnięcia: Tannenberg

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Chorus

Kabson

Trofea i osiągnięcia: King’s Bounty II

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Demon Hunter: Riddles of Light

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Syphon Filter: Dark Mirror

Kabson

Trofea i osiągnięcia: Jurassic World Evolution 2

Kabson

Zostaw komentarz


Obserwuj nasz blog !
Podaj swój adres email, by być informowanym na bieżąco o nowych artykułach pojawiających się na naszej witrynie.